Patiëntervaringsonderzoek 2017 – Huisartsenpraktijk Schalkwijk – Schalkwijk
Jhr. Ramweg 17 3998 JP Schalkwijk Tel:(030) 6011210 (030) 6011981
Header afbeelding

Terug naar overzicht

Patiëntervaringsonderzoek 2017

Klantervaringsonderzoeken 2017

Medio 2017 vond de 3-jaarlijkse enquête plaats onder de patiënten van Medisch Centrum Schalkwijk over hun ervaringen met de zorg van de huisartspraktijk met apotheek. De meting geeft inzicht in de wijze waarop patiënten de kwaliteit van de dienstverlening in de praktijk beoordelen. Daarmee kunnen wij aan de slag met kwaliteitsverbetering op thema’s die vanuit patiëntperspectief van belang zijn. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau ARGO BV uit Groningen.

Het invullen van de vele vragen was best een hele klus. Daarom waarderen we het enorm dat toch velen de moeite namen om ons respons te geven. Hartelijk bedankt!


We zijn blij met de mooie resultaten.

Uiteraard zijn er ook aandachtspunten, waarmee we iets willen doen:

  • Onze openingstijden en telefonische bereikbaarheid werden bovengemiddeld beoordeeld. Het kunnen krijgen van een afspraak bij de huisarts op redelijke termijn scoort onder de benchmark. We proberen meer mogelijkheden te bieden voor een afspraak op korte termijn. Bij spoed kan dat uiteraard altijd. Het geven van voldoende aandacht en tijd betekent dat sommige afspraken wat meer wachttijd vergen. Bovendien is er een enorme spanning door het oplopen van de wachttijden elders in de zorg, waardoor onze spreekuren ‘verstopt’ raken.
  • Het meebeslissen over de behandeling en het verduidelijken van het belang om  instructies van de arts op te volgen mogen volgens enkelen meer nadruk krijgen.
  • We scoren enorm hoog op de snelle beschikbaarheid van ons personeel en de begeleiding in de apotheek (wachttijd 97% korter dan 5 minuten!). De uitleg over mogelijke bijwerkingen mag volgens sommigen nog iets duidelijker zijn. We willen dit én het gewenste resultaat van medicatie nog beter en vaker gaan bespreken.
  • Privacy is een terugkerend thema in de hele branche. In het bieden van de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek e/o ruimte scoren we hoger dan andere praktijken. Toch ervaren sommigen onvoldoende privacy bij de balie. Dat gevoel heeft (vooral) te maken met verwachtingen en het kennen van mogelijkheden, zoals het voeren van een gesprek in een aparte ruimte of telefonisch. We merken dat steeds meer mensen hier goed gebruik van maken.

In 2017 vond in herhaling op 2016 nog een kort onderzoek plaats naar bereikbaarheid voor ons medisch centrum in het kader van ECB (Eerstelijnscentra door Cliënten Bekeken). Kijk hiervoor op de website van het Medisch Centrum Schalkwijk: http://www.medischcentrumschalkwijk.nl/patientervaringsonderzoek-2016

Uw ideeën en wensen blijven altijd welkom.

Publicatiedatum: 20-12-2021