Praktijkovername 1 oktober 2022 – Huisartsenpraktijk Schalkwijk – Schalkwijk
Jhr. Ramweg 17 3998 JP Schalkwijk Tel:030 - 601 12 10
Header afbeelding

Terug naar overzicht

Praktijkovername 1 oktober 2022

Schalkwijk, juli 2022

 

Betreft: dokter met pensioen

 

Beste mensen,

 

Velen van u zagen het al aankomen en u vraagt het mij ook geregeld.

Na bijna 35 jaar te hebben gewerkt als huisarts, waarvan ruim 30 jaar in Schalkwijk, nadert mijn pensioen. We zullen afscheid moeten nemen van elkaar. Dat doet altijd pijn, zeker na zoveel jaren.

Gelukkig kan ik het stokje doorgeven.

Het medisch centrum dat nu echt stáát in ons mooie dorp en waar ik trots op ben, wordt overgenomen door dokter Bastiaan Kole, die ik graag hieronder aan u voorstel.

Het is op dit moment niet vanzelfsprekend dat een huisartsenpraktijk én apotheek kunnen blijven bestaan. Vooral op het platteland is dit een groot probleem. Ik ben dan ook erg blij dat ik voor mijn praktijk een opvolger heb gevonden in dokter Kole.

Hij is als zoon én kleinzoon van apotheekhoudende huisartsen extra gemotiveerd om juist deze dorpspraktijk met apotheek over te nemen. Hij wordt zo praktijkhouder en dus uw nieuwe huisarts per 1 oktober 2022.

Velen van u kennen hem reeds aangezien hij de afgelopen jaren al veel bij ons heeft gewerkt. U kunt zich wel voorstellen, dat het besluit tot overname niet zomaar is genomen. Hier zijn vele maanden van gezamenlijke voorbereiding aan vooraf gegaan.

Ik vind dokter Kole een kundige, zeer ervaren en betrokken huisarts. Hij is unaniem warm ontvangen binnen ons hele team. Formeel betekent de praktijkovername, dat de dossiers worden overgedragen aan de nieuwe huisarts. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken.

Uiteraard hopen we allen, dat de nieuwe dokter hetzelfde vertrouwen van u krijgt als ik altijd van u heb mogen ontvangen in de vele afgelopen jaren. Ik ben daar heel erg dankbaar voor.

Het jarenlang kunnen werken als huisarts vergt veel energie. Dat zou ik nooit hebben gekund zonder de nimmer aflatende steun van alle geweldige en trouwe praktijkmedewerkers, het kerkbestuur én natuurlijk mijn eigen gezin. Maar ook dankzij u: wat is Schalkwijk een mooi dorp met aardige en behulpzame mensen, waar nog wordt omgezien naar elkaar!

Hoewel ik niet meteen weg ben, gaat de tijd snel. Ik verwacht veel mensen nog te zien of spreken, maar mocht daar geen sprake van zijn, dan komt er nog gelegenheid afscheid van elkaar te nemen op zaterdag 22 oktober. Daar laat ik u graag te zijner tijd meer over horen.

Voor nu heel veel dank voor alle lief en leed dat u met mij heeft willen delen en het daarbij horende vertrouwen om ‘de dokter’ toe te laten in zoveel persoonlijke momenten en omstandigheden.

 

Met Vriendelijke Groet,

 

Wouter van Steenis

 

 

Het ga u allen goed in een hopelijk optimale gezondheid!

 

Praktijkovername

Publicatiedatum: 14-10-2022