Afspraken – Huisartsenpraktijk Schalkwijk – Schalkwijk
Jhr. Ramweg 17 3998 JP Schalkwijk Tel:030 - 601 1210
Header afbeelding

Afspraken

Praktijklijn Tel: (030) 601 1210

Dit nummer is voor alle gewone telefonische contacten: afspraken, recepten, overleg en informatie. Deze lijn wordt veel gebruikt en kan dus wel eens bezet zijn. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden. Als u dit nummer buiten de openingstijden belt, hoort u een antwoordapparaat of wordt u automatisch doorverbonden: luister dan altijd goed!

Openingstijden Praktijk

Op alle werkdagen is onze praktijk de gehele dag voor u geopend, maar tussen 13.00 en 13.30 uur uitsluitend voor spoedgevallen. We stellen het verder zeer op prijs als u rekening kunt houden met onze overlegtijden van 10.00-10.30 uur en van 12.30-13.30 uur.

Buiten de praktijkuren is er een waarneemregeling met de andere huisartsen. De dienstdoende huisarts is bereikbaar via het telefoonnummer 088-130 96 80 van de Huisartsenpost Nieuwegein, gevestigd naast de Spoedeisende Hulp St. Antonius Ziekenhuis,
Koekoekslaan 1, Nieuwegein.
Openingstijden: ma-vrij 17.00 tot 08.00 uur | za-zo-feestdagen gehele etmaal. Zie ook Spoedgevallen.

Spreekuurtijden

Dagelijks zijn er ’s ochtends en ’s middags spreekuren van de huisarts. Op meerdere dagdelen (veelal ’s ochtends) zijn er tevens spreekuren van de assistente en/of de praktijkondersteuner. Voor alle spreekuren dient u een afspraak te maken. Belt u bij voorkeur tussen 08.00 en 10.00 uur. Houdt u er rekening mee, dat het niet altijd mogelijk is nog op dezelfde dag op het spreekuur terecht te kunnen. Uiteraard reserveren wij voor spoedgevallen altijd extra plaatsen. Per afspraak worden vijftien (MTVP) minuten gereserveerd. Als u aangeeft meer tijd nodig te hebben (verschillende vragen, langer gesprek e.d.) dan houdt de assistente daar rekening mee.

De assistente

Als u naar de praktijk belt, wordt u te woord gestaan door een van de assistenten. Zij zal u enkele vragen stellen en met u overleggen hoe u het beste kunt worden geholpen. Bij veel voorkomende aandoeningen kan de praktijkassistente advies geven. Zij hanteert hierbij speciale richtlijnen. hierover zijn met de huisartsen afspraken gemaakt. Naast een administratieve functie en taken in de apotheek vervult zij ook medische taken. Zo kan de praktijkorganisatie beter verlopen. Houdt u daarom rekening met de genoemde tijden.

Telefonisch consult

Als de assistente u niet kan helpen of als u zelf met de huisarts wilt overleggen, kunt u afspreken dat u later teruggebeld wordt. ook dan zal de assistente alvast een en ander aan u vragen om de situatie beter in te kunnen schatten. soms wordt u geadviseerd het spreekuur te bezoeken.

E-Consult

Via deze website kunt u 24 uur per dag een vraag stellen. Dit gaat uitsluitend om een medisch-inhoudelijke vraag waarop niet onmiddellijk een antwoord nodig is. Eventueel kunt u een bijlage zoals een foto toevoegen. Ga hiervoor naar de knop patiëntenomgeving in de bovenbalk. Om in deze beveiligde omgeving te komen, logt u in met uw gebruikersnaam, wachtwoord en beveiligingscode (die u telkens per e-mail ontvangt). Om uw zorg online bij onze praktijk veilig te kunnen regelen, dient u de allereerste keer een eigen account aan te maken. Per persoon is steeds een apart e-mail adres nodig. Dus binnen één gezin zal ieder een eigen e-mailadres moeten gebruiken.

Spreekuur assistente en praktijkondersteuner

Een belangrijke taak bij de controles van patiënten  met hoge bloeddruk en suikerziekte en/of astma/COPD wordt vervuld door de assistente en/of praktijkondersteuner. Hiervoor kunt u met haar een afspraak maken. Ook voor andere handelingen kunt u bij haar terecht zoals: wondverzorging, intapen, oren uitspuiten, wrattenbehandeling, zwangerschapstest, hechtingen verwijderen, injecties en reizigersadvisering.

Spreekuur huisarts

Dagelijks volgens afspraak. Als tijdens een consult de tijd niet toereikend is, dient u doorgaans een vervolgafspraak te maken. Bespreekt u daarom gerust de reden van uw komt met de assistente, zodat de benodigde tijd zo goed mogelijk kan worden ingeschat. Het inplannen van (chirurgische) ingrepen vindt altijd in overleg met de huisarts plaats.

Huisbezoeken

Tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u een huisbezoek aanvragen. Omdat wij in de praktijk betere mogelijkheden hebben voor onderzoek en behandeling is het, indien mogelijk, vaak beter om naar de praktijk te komen. Koorts is medisch gezien geen bezwaar om naar de praktijk te komen.