Praktijkinformatie – Huisartsenpraktijk Schalkwijk – Schalkwijk
Jhr. Ramweg 17 3998 JP Schalkwijk Tel:030 - 601 1210
Header afbeelding

Praktijkinformatie

De praktijk is primair gericht op Schalkwijk en de andere kerkdorpen in de gemeente Houten: ‘t Goy en Tull en ‘t Waal.

Verhuizers binnen de gemeente mogen bij ons ingeschreven blijven, mits de afstand een aanrijtijd van maximaal 15 minuten kan borgen.

Bewoners van de verzorgingstehuizen hebben de mogelijkheid van een spreekuur in eigen huis door 2 houtense collega’s. Hen wordt geadviseerd zich bij verhuizing aldaar in de laten schrijven.

Openingstijden Praktijk

Op alle werkdagen is onze praktijk van 08:00 – 17:00 voor u geopend, maar tussen 13.00 en 13.30 uur uitsluitend voor spoedgevallen. Van 10.00-10.30 uur en van 12.30-13.30 uur is de praktijk alleen beschikbaar/bereikbaar voor urgente zaken (die niet kunnen wachten),dit vanwege onze overlegtijden.

Vanwege personeelskrapte zijn we (telefonisch) op sommige momenten uitsluitend voor spoed bereikbaar. Bel ons zo veel mogelijk ‘s ochtends tussen 8 en 10uur. Bij spoed mag u altijd onze spoedlijn (keuze 1) bellen en ons pand is overdag uiteraard altijd geopend.

Buiten de praktijkuren is er een waarneemregeling met de andere huisartsen. De dienstdoende huisarts is bereikbaar via het telefoonnummer 088-130 96 60 van de Huisartsenpost Nieuwegein, gevestigd naast de Spoedeisende Hulp St. Antonius Ziekenhuis, Koekoekslaan 1, Nieuwegein.
Openingstijden: ma-vrij 17.00 tot 08.00 uur | za-zo-feestdagen gehele etmaal. Zie ook Spoedgevallen.

Laboratoriumonderzoek

Als uw (ochtend)urine onderzocht moeten worden, dient u dit voor 10.00 uur af te geven bij de assistente. Is het op uw eigen verzoek, dan graag de reden/klachten vermelden. Zorg voor maximaal twee uur oude en koel bewaarde urine.

Bloedprikken kan tot nader order niet in ons pand. Het kan wel dagelijks op afspraak op een priklocatie in Houten.

Kijk voor het maken van een afspraak op https://saltro.nl/afspraak-maken

E.H.B.O.

Voor eerste hulp kunt u overdag altijd direct terecht. Als u van te voren belt of laat bellen, houden we rekening met uw komst. De meeste verwondingen, kneuzingen en verstuikingen kunnen door ons behandeld worden.

Wrattenspreekuur

Wratten kunnen met vloeibaar stikstof behandeld worden. Het is verstandig de aandoening van te voren (op een andere dag) eerst te laten beoordelen.

Reizigersadvies

U kunt voor reizigersadvies terecht bij de GGD ggdru.nl/thema/gezond-op-reis/reisvaccinaties

Tevens kunt u daar terecht voor vaccinaties voor werk/studie ggdru.nl/thema/vaccinaties/vaccinaties-beroepsgroepen

Inschrijvingen

Wilt u zich nieuw in onze praktijk laten inschrijven, dan stellen wij het op prijs als u ons (ook) even belt. Dan kan de assistente de verdere procedure uitleggen. Graag ontvangen we bij inschrijving uw dossier van de vorige huisarts én de apotheek. Maar we beschikken niet altijd al direct over de oude gegevens van uw vorige huisarts en apotheek. Daarom is het wenselijk een inschrijfformulier in te vullen. Dat geeft ons net even wat meer handige informatie. Door  hier te klikken kunt u het inschrijfformulier uitprinten, dan invullen en daarna afgeven op de praktijk.

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

De organisatie van de praktijk is gericht op een zo goed mogelijke dienstverlening. Wij zijn geïnteresseerd in uw mening. Mocht een contact voor uw gevoel onplezierig zijn verlopen, dan hopen wij dat u ons dat laat weten, zodat wij daarover met u kunnen overleggen. Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreek. Als wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

U kunt dit, als u dat wilt, kenbaar maken door een formulier in te vullen en bij ons in te leveren. Wij hopen het op die manier voor u gemakkelijk te maken. Klachtenformulier

Klachtenfunctionaris

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden of op www.skge.nl.