Tarieven huisartsenzorg – Huisartsenpraktijk Schalkwijk – Schalkwijk
Jhr. Ramweg 17 3998 JP Schalkwijk Tel:030 - 601 1210
Header afbeelding

Tarieven huisartsenzorg

Voor alle actuele informatie over tarieven voor de huisartsenzorg verwijzen we u naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl). Het gaat hier om vaste tarieven.

Tarieven voor farmaceutische zorg (apotheek) kunnen verschillen per verzekeraar. Deze zijn afhankelijk van de met hen afgesproken contracten.

Keuringen

Diverse keuringen zoals voor het rijbewijs, vanwege invaliditeit en/of parkeerkaart of in verband met duiken, parachutespringen etc. worden door ons niet verricht.
Voor sommige keuringen (o.a. rijbewijs) kunnen prijzen sterk verschillen per keurende arts. Het is raadzaam u tevoren daarover te laten informeren.


[1] NB. Kosten voor het huisartsenlab (zoals bloedonderzoeken, trombosedienst, urinekweek ed.) worden door Saltro rechtstreeks gedeclareerd en komen ten koste van uw eigen risico.
[2] Hiervoor gelden aparte tarieven, die variabel kunnen zijn en evt. afhankelijk van de gemaakte afspraken met diverse verzekeraars.